Przedstawiciele kilkunastu mniejszości z terenów Der Westpreusse zdali relacje z pracy w mijającym roku i wymienili najważniejsze opinie i doświadczenia. W dyskusji zaakcentowano potrzebę ściślejszej integracji organizacyjnej.

 

Sprzyjać będzie ona realizacji podstawowych celów takich, jak: szerzenie tradycji kultury niemieckiej, utrzymywanie i rozwijanie

znajomości języka przodków, pogłębianie wzajemnych kontaktów ze stowarzyszeniami wypędzonych w Niemczech.

 

Na styczeń 2016 roku ustalono termin następnego spotkania, celem sprecyzowania form integracji środowiska mniejszości.

 

(jakusz)

08-05-2017
Einladung

Wir laden alle Mitglieder der Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg am Samstag 17 Juni 2017 um 16:00 Uhr zu der Generalversammlung, die im Hörsaal unserer Gesellschaft bei der Str. Żmudzka 72 stattfinden wird.

Während des Programms u. a. die Programmdiskussion und Wahlen der Gesellschaftsbehörden.

Wir laden Sie herzlich ein.

Zaproszenie

Zapraszamy członków Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy w dniu 17 czerwca 2017, w sobotę, o godzinie 16.00 na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Odbędzie się ono w sali wykładowej naszego Towarzystwa przy ul. Żmudzkiej 72.

W programie m. in. dyskusja programowa i wybory władz Towarzystwa.

Serdecznie zapraszamy.

Szansa dla najmłodszych

TMN zaprasza na specjalne zajęcia językowe dla maluchów od lat czterech, połączone z kształcącą, lingwistyczną zabawą.

Spotkania prowadzi mgr Marta Fąs.

Odbywają się one w przygotowanym kąciku rekreacyjnym, w soboty przed południem, w pomieszczeniach TMN.