We Wrocławiu  pod koniec maja odbył się 48. Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016.

Spotykamy się tutaj w stolicy Śląska. To ważne, że nasz zjazd odbywa się w 500-letni jubileusz reformacji. Ja sam, oraz wielu Niemców w Polsce, jesteśmy przekonani o znaczeniu tej rocznicy dla dziejów Śląska i Niemiec - stwierdził przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida. Obecna na zebraniu konsul generalna Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers zapewniła Niemców w Polsce o dalszej pomocy ze strony Republiki Federalnej Niemiec.

Za najważniejsze wydarzenia polityczne, które w najbliższych miesiącach powinny znaleźć się w centrum uwagi Niemców w Polsce uznano wybory do Bundestagu oraz kampanię petycyjną dotyczącą inicjatywy Minority SafePack.

Przewodniczący zarządu podsumował również pierwsze półrocze 2017 roku, mówiąc o spotkaniach przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce z kanclerz Angelą Merkel, starcie Projektu „Ich liebe die Sprache” oraz kongresie FUEN w Cluj-Napoce.

Bernard Gaida przedstawił program roboczy związku na przyszły rok. Streszcza się on w pytaniu dla każdego z nas, dla każdej organizacji: : Co mogę zrobić, żeby zafascynować niemiecką kulturą?

Delegaci uzupełnili skład Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie wybrano Tomasza Krause z SKTN w Szczecinie. TMN Bromberg reprezentował na 48 konferencji, jej delegat, Zygfryd Szukaj.

(red)

 

 

  • DSC_0499ko1
  • DSC_0502ko2
  • DSC_0509ko3
  • DSC_0532ko4
08-05-2017
Einladung

Wir laden alle Mitglieder der Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg am Samstag 17 Juni 2017 um 16:00 Uhr zu der Generalversammlung, die im Hörsaal unserer Gesellschaft bei der Str. Żmudzka 72 stattfinden wird.

Während des Programms u. a. die Programmdiskussion und Wahlen der Gesellschaftsbehörden.

Wir laden Sie herzlich ein.

Zaproszenie

Zapraszamy członków Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy w dniu 17 czerwca 2017, w sobotę, o godzinie 16.00 na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Odbędzie się ono w sali wykładowej naszego Towarzystwa przy ul. Żmudzkiej 72.

W programie m. in. dyskusja programowa i wybory władz Towarzystwa.

Serdecznie zapraszamy.

Szansa dla najmłodszych

TMN zaprasza na specjalne zajęcia językowe dla maluchów od lat czterech, połączone z kształcącą, lingwistyczną zabawą.

Spotkania prowadzi mgr Marta Fąs.

Odbywają się one w przygotowanym kąciku rekreacyjnym, w soboty przed południem, w pomieszczeniach TMN.