"W dniu 17-06-2017 odbyło się Walne Zebranie Wyborcze i od tego też dnia zmienił się skład osobowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i aktualnie wygląda następująco:


Bogusław Józef Hoffmann – Przewodniczący Zarządu
Michał Lehmann – I Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz König – II Zastępca Przewodniczącego
Anna Tadych – Sekretarz
Olga Jagałła – Skarbnik
Roman Rahn – Członek Zarządu
Andrzej Robaszkiewicz – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna w składzie: Cezary Szarwaryn, Karol  König, Stanisław Lehmann, Benedykt Frost, Krystyna Stefańska.


Powyższe zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego."


Za Zarząd TMN
Bogusław Józef Hoffmann 

 

08-05-2017
Einladung

Wir laden alle Mitglieder der Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg am Samstag 17 Juni 2017 um 16:00 Uhr zu der Generalversammlung, die im Hörsaal unserer Gesellschaft bei der Str. Żmudzka 72 stattfinden wird.

Während des Programms u. a. die Programmdiskussion und Wahlen der Gesellschaftsbehörden.

Wir laden Sie herzlich ein.

Zaproszenie

Zapraszamy członków Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy w dniu 17 czerwca 2017, w sobotę, o godzinie 16.00 na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Odbędzie się ono w sali wykładowej naszego Towarzystwa przy ul. Żmudzkiej 72.

W programie m. in. dyskusja programowa i wybory władz Towarzystwa.

Serdecznie zapraszamy.

Szansa dla najmłodszych

TMN zaprasza na specjalne zajęcia językowe dla maluchów od lat czterech, połączone z kształcącą, lingwistyczną zabawą.

Spotkania prowadzi mgr Marta Fąs.

Odbywają się one w przygotowanym kąciku rekreacyjnym, w soboty przed południem, w pomieszczeniach TMN.