W ostatnią niedzielę tj.17 września 2017 odbyło się uroczyste odsłonięcie Lapidarium Ewangelickiego na skwerze przy ulicy Cechowej w Starym Fordonie (obok cmentarza katolickiego) .Lapidarium zostało wykonane z fragmentów nagrobków ewangelickich, wydobytych z dna Wisły w roku 2015. Niski stan wód umożliwił odnalezienie tych niemych świadków historii. Lapidarium wraz z tablicą pamiątkową zostało utworzone na miejscu zajmowanym do 1945 roku przez cmentarz ewangelicki, który przez ponad 100 lat stanowił miejsce ostatniego spoczynku wielu mieszkańców Fordonu, będącego wówczas osobnym miastem. Po uroczystościach zaproszeni goście oraz uczestnicy tego wydarzenia udali się na wycieczkę po zabytkach zakończoną w budynku dawnej Synagogi. Wycieczka była bardzo interesująca, pokazywała Nam wspaniałe i ciekawe miejsca, istotne dla dawnego Fordonu. Na zakończenie obejrzeliśmy wystawę prac malarskich. Mieliśmy także możliwość wysłuchać ciekawego koncertu muzycznego i pokrzepić się pysznymi potrawami.
Nasi członkowie wzięli udział w uroczystościach na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.
Na zdjęciu widzimy następujące osoby: Stanisław Lehmann, Roman Rahn, Michał Lehmann, Elżbieta Michałowska oraz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu - Pan Rafael Prętki.

Michał Lehmann

 

  • 003
  • 005

 

08-05-2017
Einladung

Wir laden alle Mitglieder der Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg am Samstag 17 Juni 2017 um 16:00 Uhr zu der Generalversammlung, die im Hörsaal unserer Gesellschaft bei der Str. Żmudzka 72 stattfinden wird.

Während des Programms u. a. die Programmdiskussion und Wahlen der Gesellschaftsbehörden.

Wir laden Sie herzlich ein.

Zaproszenie

Zapraszamy członków Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy w dniu 17 czerwca 2017, w sobotę, o godzinie 16.00 na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Odbędzie się ono w sali wykładowej naszego Towarzystwa przy ul. Żmudzkiej 72.

W programie m. in. dyskusja programowa i wybory władz Towarzystwa.

Serdecznie zapraszamy.

Szansa dla najmłodszych

TMN zaprasza na specjalne zajęcia językowe dla maluchów od lat czterech, połączone z kształcącą, lingwistyczną zabawą.

Spotkania prowadzi mgr Marta Fąs.

Odbywają się one w przygotowanym kąciku rekreacyjnym, w soboty przed południem, w pomieszczeniach TMN.