Die zwei Jubiläen

11/10/2016 11:44
TMN
Odsłony: 1316

 

Plany i oczekiwania

 

W dniu 9 października w Olsztynie odbyło się spotkanie grupy roboczej organizacji Mniejszości Niemieckiej północnych regionów Polski. Sposobnością do kolejnego spotkania, pierwsze odbyło się w Opolu, było 25-lecie powstania ZNSSK w Polsce oraz 25 rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Ze strony TMN w spotkaniu wzięli udział: Andrzej Wilangowski, Bogdan Rychłowski i Zygfryd Szukaj.

Podczas rozmów poruszone zostały doświadczenia, problemy oraz oczekiwania i plany związane z działalnością kulturalną. Rozmawiano również o pomocy finansowej ze strony niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych, analizując poszczególne Mittel-/Projektplanung Amstbezirk . W posiedzeniu uczestniczyła pani Urlike Vogt, przedstawicielka konsulatu generalnego w Gdańsku. Następnie odbył się wykład : 25 lattraktatów polsko-niemieckich i ich wpływ na działalność mniejszości niemieckiej. Referent, Wiktor Marek Leyk, otrzymał list gratulacyjny z okazji niedawnego wręczenia mu przez rząd niemiecki Krzyża Zasług. Późniejsze obchody, z udziałem władz miasta Olszyna, starostów, burmistrzów i wójtów, przeniosły się do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, gdzie odbył się koncert galowy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Poruszające przemówienie streszczające historię powstania ZNSSK, wskazujące osiągnięcia i dotąd nierozwiązane problemy mniejszościowych środowisk, m.in. dotyczące nauczania w szkołach języka narodowego, wygłosił Der Vorsitzende des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen Bernard Gaida.

(jakusz)