Von den preußischen Forts des Thorn

16/11/2016 13:03
TMN
Odsłony: 917

Doroczna, listopadowa Herbstkonferenz Landsmannschaft Westpreussen, której przewodniczył Bundesvorsitzender Ulrich Bonk, z udziałem zrzeszonych delegacji mniejszości niemieckiej, odbywająca się tradycyjnie w starych, pruskich fortach w Toruniu, mocno eksponowała jeden ważny temat. Związany był on z kwestią większej integralności poszczególnych organizacji mniejszościowych z obszaru Westpreussen oraz permanentnym intensyfikowaniem ich aktywności. Słowa podziękowania trzeba skierować do gospodarza doskonale przygotowanego spotkania i moderatora dyskusji, przewodniczącego organizacji mniejszości niemieckiej w Toruniu Adama Suta.

 

Uczestnicy dyskusji postulowali podejmowanie przez organizacje mniejszościowe, w szerszym niż dotąd zakresie, wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i sportowych oraz wymianę doświadczeń w trakcie wzajemnych wizyt w poszczególnych związkach. Pozytywnie oceniono funkcjonujący juz od kilku lat projekt VdG „Konsolidierung der Begegnungsstätten", czyli ożywienia domów spotkań. Indagowanie zabierającego głos, duże zainteresowanie na sali, wzbudziła relacjonująca te wartościowe działania w naszym środowisku, wypowiedź Bogdana Rychłowskiego z TMN Bromberg. Należy dodać, że przodujemy, na obszarze Westpreussen, w tej dziedzinie kulturalnej i edukacyjnej aktywności. Istotna w tym zasługa naszego opiekuna projektówKonsolidierungder Begegnungsstätten, Oskara Kwasha. Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg, prócz B. Rychłowskiego, reprezentowali: Andrzej Wilangowski, Zygfryd Szukaj i Andrzej Robaszkiewicz.

 

Przedstawienie problemów i sukcesów w pracy organizacji mniejszościowych stanowiło podstawę dla wypracowania wniosków do działania w nadchodzącym, nowym roku.

 

(jakusz)