Früjahrskonferenz i tragedia Gustloffa

03/04/2017 11:13
TMN
Odsłony: 908

W kwietniową sobotę przedstawiciele mniejszości niemieckich z terenu Westpreußen spotkali sie na dorocznej Früjahrskonferenz w Gdańsku. Gospodarzem był szef gdańskiej organizacji Ronald Hau. Punktem wyjściowym dysputy stało się wystąpienie przewodniczącego Landsmannschaft Westpreußen z Frankfurt am Main, Ulricha Bonka. Mówca zaprezentował, wspólnie wcześniej wypracowane , formy aktywności towarzystw mniejszościowych, które przyjęto jako dominujące w bieżącym roku. Przedstawił również inicjatywy kulturalne, społeczne i integracyjne, stanowiące istotę planu pracy na ten rok. Ustalenia te zebrani analizowali i dyskutowali w aspekcie ich pragmatycznych realizacji. Uczestnicy konferencji wysłuchali także wykładu Barbary Schumacher związanego z powstaniem i rozwojem, pięćset lat temu, luteranizmu na terenach pruskich.

Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Bromberg na konferencji reprezentowali: Andrzej Wilangowski, Zygfryd Szukaj, Leszek Magdziarz, Andrzej Robaszkiewicz, Grzegorz König.

Po południu na skwerze Kościuszki w Gdyni, morskim nabrzeżu, upamiętniono tragiczną rocznicę zatopienia w 1945 roku przez radzieckie torpedy pasażerskiego statku „Wilhelm Gustloff", którym ewakuowała się ludność niemiecka uciekająca przed przed Armią Czerwoną. "Gustloff miał na pokładzie ponad dziesięć tysięcy uciekinierów, chorych, kobiet i dzieci. Rzucanie na wodę pamiątkowych wianków przez poszczególne delegacje i wspólne, w skupieniu, odmówienie modlitwy poprzedziła msza święta w gdyńskim kościele ojców redemptorystów. Wianek żywych wiosennych kwiatów z czarno, czerwono, żółtymi barwami szarfy, znak pamięci od GDM Bromberg, umieścił na wodzie Andrzej Robaszkiewicz. Uroczystość przygotował, jak co roku, niestrudzony Benedykt Reszke, przewodniczący Minderheit Gdingen.

(jakusz)

 

Fot. Andreas Wilangheim

 

 

  • gdańsk2
  • gdańsk4
  • ko9
  • nabrzeże