Niepowszednie spotkanie

25/11/2017 13:14
TMN
Odsłony: 959

Tak jest, że od roku 1997, bez uwzględnienia różnorodnej, inspirującej aktywności zorganizowanej wówczas administracyjnie w stolicy Pomorza wspólnoty ewangelicko- augsburskiej(luterańskiej), nie da się w żaden sposób sporządzić dziś aktualnej mapy bydgoskiego życia religijnego, kulturalnego i muzycznego. O tym wyjątkowym dynamizmie luterańskiej parafii rozmawiano kilka godzin podczas czwartkowego Freundschaftstreffen w wypełnionej po brzegi sali bydgoskiego TMN. Trzeba powiedzieć, rozmawiano do nocy. Ewenement.

Zgromadzonych powitał Michał Lehmann, gospodarzem tego wieczoru był ks. Marek Loskot, proboszcz parafii Zbawiciela. Mówca, posługując się jasnym, czasami emocjonalnym słowem i sugestywną wizualizacją, nakreślił trudną historię parafii, od 1920 roku, czasu odzyskania tu niepodległości. Wskazał na bezsporne znaczenie protestantyzmu dla rozwoju polskiego drukarstwa, szkolnictwa i czytelnictwa oraz przedstawił wydarzenia religijne, kulturalne i muzyczne organizowane przez parafię, związane z obchodzonym w tym roku pięćsetleciem Reformacji.

Interaktywny charakter niepowszedniego spotkania ujawnił się już w trakcie prelekcji i multimedialnej projekcji. Przerywano ją mówcy wielokrotnie dociekliwymi pytaniami odbiorców kierowanymi do ks. Loskota. Zebrani interesowali się zarówno teologią Lutra, jego kolejami losu, głośnymi tezami z Wirtembergii, organizacją życia religijnego luterańskiej wspólnoty oraz dialogiem ekumenicznym. Pytaniom nie było końca. Okazało się, że wśród słuchaczy są też uczestnicy pięknych muzycznych koncertów w kościele Zbawiciela - ks. Loskot ich rozpoznał - słynącym z doskonałej akustyki i znakomitych organów, a także zainteresowani przedsięwzięciami działającego tam prężnie ośrodka kultury.

Serdeczny dialog między zaciekawionymi uczestnikami spotkania i otwartym, kontaktowym ks. Markiem Loskotem stał się oczywistym. Pewnie ciąg dalszy tej relacji nastąpi.

 

Zygfryd Szukaj

Fot. Oskar Kwahs.

 

 

  • 20171109_180735
  • 20171109_181204
  • 20171109_181642
  • 20171109_185531