Tożsamość, historia i współpraca

Od 26 kwietnia do 27.04, przez dwa weekendowe dni, trzyosobowa delegacja TMN w Bydgoszczy: Mariola Wielgosz, Andrzej Wilangowski i Zygfryd Szukaj uczestniczyła w konferencji Landsmannschaft Westpreusen w Akademii Bałtyckiej w Travemunde.

Hasło obrad To, co nas łączyEuropejska polityka partnerstwa dla Prus zachodnich

 

13/06/2014 09:01
Zygfryd Szukaj
Odsłony: 1424

Od 26 kwietnia do 27.04, przez dwa weekendowe dni, trzyosobowa delegacja TMN w Bydgoszczy: Mariola Wielgosz, Andrzej Wilangowski i Zygfryd Szukaj uczestniczyła w konferencji Landsmannschaft Westpreusen w Akademii Bałtyckiej w Travemunde.

Hasło obrad To, co nas łączyEuropejska polityka partnerstwa dla Prus zachodnich

 

prezentowały referaty na temat struktur związku niemieckich stowarzyszeń oraz miejsca Niemców w dawnych Prusach Zachodnich. Obecni byli przedstawiciele AGMO, uczelni niemieckich i polskich, a także studenci UAM z Poznania. W trzech grupach roboczych, z udziałem naszych delegatów, dyskutowano bardzo emocjonalnie i merytorycznie o tożsamości narodowej, jej definicji, historii tych ziem i współpracy mniejszości niemieckiej w Polsce z ziomkostwami z Niemiec. Bernard Gaida, który analizował sytuację wypędzonych z Heimatu i tych, którzy w nim pozostali, podziękował wszystkim delegacjom za przyjazną atmosferę spotkania i wypracowanie wartościowych wniosków oraz refleksji. Akcentowano, co jest dla nas wspólne i na jakich frontach współpraca jest wciąż potrzebna. Hans Jurgen Schuch, za wyjątkowe zasługi w zakresie pielęgnacji kultury i tradycji Prus zachodnich został wyróżniony wysokim niemieckim odznaczeniem. ( Jakusz)