Z prac zgromadzenia Delegatów ZNSSK

Musimy być wierni tej niemieckiej tradycji, która jest szanowana i podziwiana na całym świecie.

Tymi słowami rozpoczął Bernard Gaida, przewodniczący ZNSSK tradycyjne zgromadzenie Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń przybyłych z całej Polski, 30 maja, na Górę św. Anny

14/06/2014 00:00
jakusz
Odsłony: 1372

Musimy być wierni tej niemieckiej tradycji, która jest szanowana i podziwiana na całym świecie.

Tymi słowami rozpoczął Bernard Gaida, przewodniczący ZNSSK tradycyjne zgromadzenie Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń przybyłych z całej Polski, 30 maja, na Górę św. Anny

Obecny był konsul RFN z Opola, Peter Eck i pierwszy sekretarz Wydziału Kultury ambasady Niemiec w Warszawie, Claas - Dietrich Koenig. W swoim wystąpieniu stwierdził on, że dla działalności niemieckiej ambasady mniejszość niemiecka jest priorytetem i profesjonalnym, skutecznym partnerem. Na zebraniu uzupełniono skład zarządu ZNSSK o dwóch nowych członków i przyjęto także nowego członka Związku, Stowarzyszenie Pojednanie i Przyszłość. Jego przewodniczący deklarował pomoc m. in. w kwestiach dotyczących sportu i działalności charytatywnej. Do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, z ramienia mniejszości niemieckiej, rekomendowano Bernarda Gaidę.. . .

 

Zarząd ZNSSK przedstawił plan pracy na kolejne lata, ze szczególnym uwzględnieniem troski o nowelizację ustawy dotyczącej mniejszości narodowych, efektywną realizację prawa wyborczego dla Niemców mieszkających poza granicami RFN, do Bundestagu, V Festiwalu Kultury we Wrocławiu oraz 70 rocznicy Tragedii Górnośląskiej i kwestii szkół z niemieckim językiem wykładowym. W obradach uczestniczył delegat TMN z Bydgoszczy, Zygfryd Szukaj.

 

Następnego dnia, czyli 1 czerwca odbyła się Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę św. Anny. Delegacja TMN z Bydgoszczy, w skład której wchodzili: Andrzej Wilangowski, Olga Jagałła, Leszek Magdziarz, Andrzej Robaszkiewicz i Zygfryd Szukaj, brała udział w uroczystościach pielgrzymkowych. Dużym przeżyciem dla jej uczestników był organowy koncert muzyczny i występ solistów w zabytkowym, barokowym kościele na Górze św. Anny. (jakusz)