Jesienny kongres Westpreussen

Integracja Odnowienie Komunikacja

Pod tymi hasłami pod koniec września w Warendorf odbył się tradycyjny, jesienny, trzydniowy kongres Landsmannschaft Westpreussen E.V.

01/10/2014 12:41
Jakusz
Odsłony: 1726

Integracja Odnowienie Komunikacja

Pod tymi hasłami pod koniec września w Warendorf odbył się tradycyjny, jesienny, trzydniowy kongres Landsmannschaft Westpreussen E.V.

 

referatach i dyskusji podejmowano problemy związane z wybuchem i przebiegiem I wojny światowej, wspomnieniami z tego okresu jak i czasów późniejszych.

 

Definiowano utrwalone w pamięci, głównie poprzez relacje mówione ,obrazy utraconej, w wyniku opuszczenia i wypędzenia, ojczyzny. Akcentowano potrzebę integracji, zarówno członków stowarzyszeń działających w Niemczech, jak i na dawnych terenach Prus, m.in. poprzez odnowienie wspomnień i utrwalenie tragizmu minionych czasów. Dobrze temu powinno służyć, otwarte niedawno w Berlinie, Muzeum Wypędzonych.

 

Mniej czasu poświęcono komunikacji tych, którzy opuścili ojczyznę i zostali z niej wypędzeni, z tymi, którzy w rodzinnych stronach pozostali.

 

 

 

 

Pracowano w trzech grupach. Delegacja TMN z Bydgoszczy w składzie:

 

Leszek Magdziarz, Bogdan Rychłowski, Zygfryd Szukaj i Andrzej Wilangowski, obecna w trzeciej grupie, przysłuchiwała się dyskusji o sytuacji pozbawionych ojczyzny, komunikacji między nimi i ich organizacjami.

Debatę moderowali przedstawiciele Westpreussen: Bodo Ruckert z Kolonii i Sibylle Dreher z Berlina.

Zabrakło jednak refleksji na temat integracji z towarzystwami i mniejszości funkcjonującymi na terenach Prus Zachodnich. 

 

W podsumowaniu kongresu podkreślono konieczność zintensyfikowania, przede wszystkim przez doskonalenie form komunikacji, pogłębienia i dostosowania do wymogów współczesności pracy związków wypędzonych i towarzystw mniejszości niemieckiej.

 

(Jakusz)