14/11/2014 21:19
Jakusz
Odsłony: 1320

 

Tradycyjna, doroczna Herbstkonferenz Landsmannschaft Westpreußen odbyła się 11 listopada tego roku w Toruniu.

Zebranych gościł i konferencję prowadził przewodniczący toruńskiej organizacji Adam Sut.

Obecny był Bundesvorsitzender Ulrich Bonk z Frankfurt/Main oraz Ulrike Vogt z Generalkonsultas Danzing. Przedstawiono sprawozdania z pracy poszczególnych organizacji i dyskutowano nad aktualnymi problemami, zwłaszcza dotyczącymi metod intensyfikacji zaangażowania się członków w realizowane projekty kulturalne i integracyjne. Akcentowano wagę pomocy dla

towarzystw mniejszościowych z Prus, m.in. ze strony Fundacji Rozwoju Ślaska.

Istotną kwestią podnoszoną w referatach i dyskusji stała się forma organizacji przypadajacego w 2015 roku jubileuszu istnienia na tutejszych terenach stowarzyszeń niemieckich mniejszości narodowych.

Zagadnienie to przedstawił w swoim wystąpieniu Projekt der Landsmannschaft Westpreußen „25 Jahre Deutsche Minderheit“ im Jahre 2015 Ulrich Bonk. Warto dodać, że TMN Bromberg na swoim walnym zebraniu, z początkiem tego roku, powołało specjalny, trzyosobowy zespół do organizacji tej ważnej uroczystości.

 

Na toruńskiej konferencji ustalono, że wiosenna sesja Landsmannschaft Westpreußen odbędzie się 28 marca 2015 w Gdańsku.

Bydgoskie TMN na spotkaniu reprezentowali: Andrzej Wilangowski, Zygfryd Szukaj, Michał Lehmann, Bogdan Rychłowski.

 

(jakusz)

 

  • DSC_0008
  • DSC_0010
  • DSC_0012
  • DSC_0013
  • DSC_0014
  • DSC_0015
  • DSC_0020
  • DSC_0023