Depozytariusze tragicznej pamięci

31/03/2015 08:49
jakusz
Odsłony: 2078

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej z kilkunastu organizacji z dawnych Prus Zachodnich przybyli 28 marca do Gdańska na tradycyjną wiosenną konferencję Ziomkostwa Prus Zachodnich.

Otworzyła ją konsul generalna RFN Cornelia Pieper oraz Roland Hau z gdańskiej mniejszości.

Landsmannschaft Westpreussen reprezentował Bundesvortsitzender, Ulrich Bonk.

Uczestniczyli również goście z ZNSSK, Bernard Gaida, przewodniczący i Maria Neumann, dyrektor biura.

Delegaci z poszczególnych mniejszości przedstawiali sprawozdania ze swej działalności.

Bernard Gaida w analitycznym wystąpieniu akcentował aktualne i ważne aspekty aktywności VdG, m.in. kursy sobotnie, ożywienie domów spotkań, projekty związane z Festiwalem Kultury 2015 we Wrocławiu i konkursem literackim.

W godzinach popołudniowych, po mszy świętej w kościele za ofiary zatonięcia statków Goya, Gustloff i Steuben, gdzie liturgii towarzyszyły pieśni chórów Stella Marris i Vaterhaus, uroczystość kontynuowano na skwerze Kościuszki.

Tragiczna katastrofa, w której zginęło ponad 20 tysięcy bezbronnych i niewinnych, w tym wiele kobiet i dzieci została upamiętniona rzucaniem do morza wianków oraz zapaleniem zniczy.

 

- Jesteśmy dziedzicami i spadkobiercami - mówił w poruszającym wystąpieniu Bernard Gaida - pamięci o deportowanych, wypędzonych i zamęczonych w powojennych obozach Niemców.

 

Michał Lehmann, Leszek Magdziarz, Andrzej Robaszkiewicz i Zygfryd Szukaj, uczestnicy konferencji, obecni na skwerze Kościuszki, reprezentowali mniejszość niemiecką z Bydgoszczy.

(jakusz)

Fot. Leszek Magdziarz