Herbst Konferenz

W listopadowe przedpołudnie, tradycyjnie w starych pruskich fortach w Toruniu odbyła się doroczna Herbst Konferenz. Z ramienia Der Deutschen Minderheit in Bromberg uczestniczyli w niej: Stanisław Lehmann, Michał Lehmann, Bogdan Rychłowski i Zygfryd Szukaj.

 

26/11/2015 15:35
jakusz
Odsłony: 1692

W listopadowe przedpołudnie, tradycyjnie w starych pruskich fortach w Toruniu odbyła się doroczna Herbst Konferenz. Z ramienia Der Deutschen Minderheit in Bromberg uczestniczyli w niej: Stanisław Lehmann, Michał Lehmann, Bogdan Rychłowski i Zygfryd Szukaj.

 

 

 

Przedstawiciele kilkunastu mniejszości z terenów Der Westpreusse zdali relacje z pracy w mijającym roku i wymienili najważniejsze opinie i doświadczenia. W dyskusji zaakcentowano potrzebę ściślejszej integracji organizacyjnej.

 

Sprzyjać będzie ona realizacji podstawowych celów takich, jak: szerzenie tradycji kultury niemieckiej, utrzymywanie i rozwijanie

znajomości języka przodków, pogłębianie wzajemnych kontaktów ze stowarzyszeniami wypędzonych w Niemczech.

 

Na styczeń 2016 roku ustalono termin następnego spotkania, celem sprecyzowania form integracji środowiska mniejszości.

 

(jakusz)