Komunikat

17/12/2020 16:35
TMN
Odsłony: 2631

Od wielu miesięcy cały świat zmaga się z panującą pandemią wirusa Covid-19, który obok tragicznych problemów, w jakich znalazły się społeczeństwa wielu krajów, uwolnił także ogromne pokłady solidarności pomiędzy ludźmi. Nie zmienia to faktu, że tysiące ludzi wokół nas świadomie lub nieświadomie ulega zarażeniu, wielu z nich choruje a każdy dzień podnosi statystyki zgonów. Aktualnie panująca tzw. druga fala pandemii osiąga rozmiary jeszcze bardziej niepokojące niż dotychczasowe. W wielu krajach rozmiary te prowadzą do niebezpieczeństwa załamania systemu opieki zdrowotnej. W związku z bardzo trudną sytuacją pandemiczną jaka panuję w Polsce, My po raz kolejny jesteśmy zmuszeni odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość, termin Walnego Zgromadzenia Członków.

Kolejny problem stanowi zorganizowanie spotkania wigilijnego. W obecnym reżimie sanitarnym, nie jesteśmy z stanie tego zrobić. Chcemy jednak, by Nasi Członkowie czuli nadal przynależność i solidarność Naszego Stowarzyszenia. W tym celu będziemy rozdawać paczki świąteczne. Prosimy więc wszystkie zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny.

w imieniu Zarządu Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy
Michael Lehmann