Cele działania TMN w Bydgoszczy

Celem powołania towarzystwa jest mobilizowanie obywateli polskich pochodzenia niemieckiego do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzów narodowościowych, kulturowych oraz językowych pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego, mieszkającą na terenie działania towarzystwa, szczególnie: 

A) poszerzania wiedzy o historii i kulturze narodu niemieckiego, 

B) popularyzowania i nauczania języka niemieckiego, 

C) nawiązywania łączności społeczno-kulturalno-oświatowej z instytucjami niemieckimi, ogniskującymi na życie społeczno-kulturalno - oświatowe w krajach narodu niemieckiego, 

D) współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi o podobnych celach dla pogłębiania wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami polskim i niemieckim, 

E) działanie na rzecz ograniczenia wyjazdów obywateli pochodzenia niemieckiego na stałe z Rzeczypospolitej Polskiej, 

F) popularyzowanie osiągnięć kulturalno - oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych krajów narodu niemieckiego, 

G) działanie na rzecz ochrony niemieckiej spuścizny kulturowej na terenie działania towarzystwa, 

H) występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych, nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego, zamieszkałą na terenie działania towarzystwa, 

I) umacnianie tożsamości narodowej, 

J) umożliwienie współobywatelom polskim korzystania z księgozbioru biblioteki towarzystwa, czasopism niemieckich, materiałów do nauki języka niemieckiego, uczestnictwa obywateli polskich, niebędących członkami towarzystwa, w kursach języka niemieckiego organizowanych przez towarzystwo. zapraszanie na różnego rodzaju spotkania, celem wzajemnego współdziałania w duchu przyjaźni i zwalczania uprzedzeń narodowościowych. 

Celem powołania towarzystwa jest mobilizowanie obywateli polskich pochodzenia niemieckiego do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzów narodowościowych, kulturowych oraz językowych pomiędzy ludnością pochodzenia niemieckiego, mieszkającą na terenie działania towarzystwa, szczególnie: 

A) poszerzania wiedzy o historii i kulturze narodu niemieckiego, 

B) popularyzowania i nauczania języka niemieckiego, 

C) nawiązywania łączności społeczno-kulturalno-oświatowej z instytucjami niemieckimi, ogniskującymi na życie społeczno-kulturalno - oświatowe w krajach narodu niemieckiego, 

D) współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi o podobnych celach dla pogłębiania wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami polskim i niemieckim, 

E) działanie na rzecz ograniczenia wyjazdów obywateli pochodzenia niemieckiego na stałe z Rzeczypospolitej Polskiej, 

F) popularyzowanie osiągnięć kulturalno - oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych krajów narodu niemieckiego, 

G) działanie na rzecz ochrony niemieckiej spuścizny kulturowej na terenie działania towarzystwa, 

H) występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych, nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego, zamieszkałą na terenie działania towarzystwa, 

I) umacnianie tożsamości narodowej, 

J) umożliwienie współobywatelom polskim korzystania z księgozbioru biblioteki towarzystwa, czasopism niemieckich, materiałów do nauki języka niemieckiego, uczestnictwa obywateli polskich, niebędących członkami towarzystwa, w kursach języka niemieckiego organizowanych przez towarzystwo. zapraszanie na różnego rodzaju spotkania, celem wzajemnego współdziałania w duchu przyjaźni i zwalczania uprzedzeń narodowościowych.